OpenRice 主頁
  
yatding
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 111
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 35
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 5
關注 關注 333
粉絲 粉絲 819
yatding  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
Share on TwitterShare on Facebook
 

龍波斯特 龍蝦堡 南京龍江創始店 (中山區)
2018-02-12
 
共 33 張台灣及鄰近地區的相片,正顯示第 1 至 20 張
顯示選項: 全部 餐廳照片 個人照片 
新鮮,好正!
新鮮,好正!
餐後嘆返杯茶,滿足哂😆😉
餐後嘆返杯茶,滿足哂😆..
石燒同樣跟餐,好丰富了👍👍👍
石燒同樣跟餐,好丰富了..
肉質雖然比和牛差少少,但都不錯啊!
肉質雖然比和牛差少少,但..
好丰富!
好丰富!
前菜...👍
前菜...👍
牛肉都有好幾種,,我鍾情於霜降牛肉
牛肉都有好幾種,,我鍾情..
正!
正!
飲品太多選擇!好!
飲品太多選擇!好!
真吃得好飽!
真吃得好飽!
吃到飽,,準備中.....
吃到飽,,準備中.....
- 飲食相片相簿
OpenSnap
  • 你的私人餐廳相簿
  • 用美食相片搜尋附近餐廳
  • 用相片查閱餐廳詳細資料