OpenRice 主頁
  
eatyumyumm
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 0
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 3
關注 關注 49
粉絲 粉絲 68
eatyumyumm  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 49 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家
Lokaman31
Lokaman31
2篇食評
等級1
1
0
81
笑臉2023-07-18
- //位於台北·充滿迪士尼氣氛·主題人氣餐廳 係超級多人去食😻* 請一定要網上Book位先 唔好以為得個睇字,賣相吸晴之餘又好食😍 第一個打卡點係 早午餐都會藏係行李箱內🧳 第二個打卡點係 餐廳飲品都可以揀想用咩杯 第三個打卡點係 門口會有勁多公仔俾你任影 *交通方面:捷運 🚇 松江南京站3號出口* *強烈建議網上訂位先😂 呢間餐廳係超Full📍香煎無骨雞腿排早午餐 台幣$388 早午餐都...
星龍
星龍
0篇食評
等級1
7
0
5
RheaChim
RheaChim
0篇食評
等級1
8
0
1138
TOCHARA126
TOCHARA126
0篇食評
等級1
26
0
1292
mingming7
mingming7
0篇食評
等級1
4
0
227
sfc04
sfc04
0篇食評
等級1
2
0
59
ccllbb
ccllbb
0篇食評
等級1
8
0
153
HuiRebecca
HuiRebecca
0篇食評
等級1
8
0
31
stephaniezy1031
stephaniezy1031
0篇食評
等級1
10
0
1
Huggya
Huggya
0篇食評
等級1
0
0
14
為食有罪
為食有罪
0篇食評
等級1
0
0
3
Pcleung0419
Pcleung0419
0篇食評
等級1
0
0
10
fmchan0820
fmchan0820
0篇食評
等級1
0
0
33
eatislove
eatislove
0篇食評
等級1
0
0
224
missfourwood
missfourwood
0篇食評
等級1
2
0
11
共關注 49 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家