OpenRice 主頁
  
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 13
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 1
粉絲 粉絲 1
NicholasChiucw  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 1 位食家,正顯示第 1 至 1 位食家
buzz_fafa
buzz_fafa
11篇食評
等級2
60
5
19
笑臉2018-02-25
從大學畢業旅行食過第一次開始,胡同燒肉一向係本人同老婆最愛燒肉店,每次去台北旅遊都會黎食一次,而今個Trip當然都唔例外!今次去的是一號店,同我第一次來一樣,裝橫、服務依舊,人物都依舊,只係身份不同了(心心眼)。 一進去就十分熟架步,將個人物品(包括老婆在對面舖買的一大堆戰利品)放進儲物格, 不用怕東西燻得一股燒肉味道,之後就點了"照舊"的菜式。 蟹羔生干貝: 每次必點! 滿滿的蟹羔放在生鮮的生干貝上...
共關注 1 位食家,正顯示第 1 至 1 位食家