OpenRice 主頁
  
Eric Chen CCI
我是住在大安區的Eric Chen CCI。我在中山區工作。我經常於文山區出沒,最喜歡台灣菜中餐廳精緻料理
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 59
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 0
粉絲 粉絲 0
Eric Chen CCI  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
此食家在台灣及鄰近地區暫時沒有影片。