OpenRice 主頁
  
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 8
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 3
粉絲 粉絲 0
or#ta66373138  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 3 位食家,正顯示第 1 至 3 位食家
sueli
sueli
3篇食評
等級1
31
0
92
笑臉2019-08-10
落地第一餐,緊係要食我掛念嘅台灣牛肉麵啦balloon。酒店check in完,即刻衝出去搵食lol 由於都係夜晚11點,所以附近唔係好多鋪頭開,行經呢間有牛肉麵,又未收檔,即入lol 紅燒半筋半肉麵-筋煮得恰到好處,軟而不爛cry,牛肉外表睇好似好乾硬,咬落完全另一件事,腍滑crylike 酸辣湯餃子-餃子超好食,精粹在於蔬菜用得新鮮cry。湯頭唔係我喜歡嘅口味,好似清湯打個打芡、加d材料、加酸加胡椒,呢個係普遍台式酸辣湯嘅做法。 涼拌苦瓜-...
pennywspang
pennywspang
0篇食評
等級1
6
0
192
劉金比
劉金比
0篇食評
等級1
6
0
7
共關注 3 位食家,正顯示第 1 至 3 位食家