OpenRice 主頁
  
or#Tm66289750
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 12
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 9
粉絲 粉絲 2
or#Tm66289750  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目   粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 9 位食家,正顯示第 1 至 9 位食家
foodie1020
foodie1020
3篇食評
等級1
11
0
175
ok喇2019-10-09
🍞You are the cream cheese to my bagel! 久聞大名,終於去朝聖!就好似小粉絲去見明星咁!去買禮物個時順便買個比自己!🥳🥳🥳🥳 ———————————————————— 🔹藍莓乳酪貝果🥯🥯🥯🥯 熱賣no.1!貝果煙靭鬆軟唔死硬,食到有麵包香!可能鐘意好實嘅口感的朋友,會嫌太似麵包~但我覺得好有彈性好好食!加上乳酪芝士,同藍莓嘅甜混合,真係絕配~我本身係試食一舊,覺得好好食之後忍唔住...
mafanyau_hk
mafanyau_hk
0篇食評
等級1
5
0
288
sindylam10
sindylam10
0篇食評
等級1
13
0
19
pigfoodiexhk
pigfoodiexhk
0篇食評
等級1
5
0
257
hker2019
hker2019
0篇食評
等級1
22
0
90206
foodiegogoooo
foodiegogoooo
0篇食評
等級1
11
0
29
foodexploring
foodexploring
0篇食評
等級1
6
0
44
poortravellers
poortravellers
0篇食評
等級1
2
0
315
eat.play
eat.play
0篇食評
等級1
3
0
75
共關注 9 位食家,正顯示第 1 至 9 位食家