OpenRice 主頁
  
118兔
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 5
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 73
粉絲 粉絲 103
118兔  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 73 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家
katy_ng
katy_ng
6篇食評
等級2
8
0
33
ok喇2020-01-20
賣環境的文青cafe 最低消費300twd 一個人 限兩小時用膳 建議避免食飽至過黎啊 否則要勉強再嗌一啲食物又浪費 我就係壞榜樣啦 ❤️影相位有室內,室外 走不同style 但都要預返要影靚相必須耐心等候啦🥱 🤢Toilet比較濕
glo0521
glo0521
0篇食評
等級1
0
0
123
isonyim
isonyim
0篇食評
等級1
3
0
113
kikoyyyyy
kikoyyyyy
0篇食評
等級1
9
0
40
magnum wong
magnum wong
0篇食評
等級1
6
0
22
member_504671
member_504671
0篇食評
等級1
2
0
143
king1986
king1986
0篇食評
等級1
1
0
21
tracytaitai
tracytaitai
0篇食評
等級1
6
0
206
manixho
manixho
0篇食評
等級1
5
0
97
yclloe
yclloe
0篇食評
等級1
3
0
27
福如飯堂
福如飯堂
0篇食評
等級1
16
0
355
雲迪艾維斯
雲迪艾維斯
0篇食評
等級1
0
0
47
pennywspang
pennywspang
0篇食評
等級1
3
0
182
laipaulus
laipaulus
0篇食評
等級1
2
0
94
Rodman 91
Rodman 91
0篇食評
等級1
3
0
129
共關注 73 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家