OpenRice 主頁
  
Bu仔
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 8
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 7
粉絲 粉絲 8
Bu仔  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 7 位食家,正顯示第 1 至 7 位食家
1amfoodie
1amfoodie
3篇食評
等級1
1
0
292
笑臉3 days ago
【臺北市大安區】【麺処田冶】去得多台灣就知,台灣除咗台灣菜做得好出色之外,其實日本菜亦都平靚正。所以我都趁嚟到台北做嘢,就搵啲日本嘢出嚟試吓。經過我嘅一番捐窿捐罅之下,就知道喺大路轉入小路再走入條巷度有間咁嘅日式拉麵,既然搵得咁辛苦,唔試都對唔住自己啦。 餐廳位置唔多,但係佢個餐牌除咗拉麵,仲有飯、炸物、小食等等,都幾多選擇。我本身就係為咗拉麵而來,就主力睇佢哋啲拉麵啦。咁最後我就試咗 NT$370 ...
Ingan1025
Ingan1025
0篇食評
等級1
1
0
9
Jim 3029
Jim 3029
0篇食評
等級1
6
0
6
Carole01
Carole01
0篇食評
等級1
9
0
3
Ivy Ngan
Ivy Ngan
0篇食評
等級1
1
0
3
MokTerry
MokTerry
0篇食評
等級1
11
0
114
ChiyuenChow
ChiyuenChow
0篇食評
等級1
15
0
6
共關注 7 位食家,正顯示第 1 至 7 位食家