OpenRice 主頁
  
CarmanIp9853
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 4
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 24
粉絲 粉絲 3
CarmanIp9853  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 24 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家
KaKa522
KaKa522
2篇食評
等級1
4
0
1078
ok喇2016-11-05
店員好似趕住收錢懶係忙甘,要比完錢自己拎走食,地方又多人又迫,芋圓好普通。無特別,冰好多,芋圓實際好少。NT$45 一碗。 其實沿路有好幾間,間間一樣,唔一定要食呢間。
明鑽
明鑽
0篇食評
等級1
20
0
218
jimmy choo
jimmy choo
0篇食評
等級1
0
0
59
週圍食女士
週圍食女士
0篇食評
等級1
2
0
623
DonJuanDeMarco
DonJuanDeMarco
0篇食評
等級1
3
0
76
VCY
VCY
0篇食評
等級1
21
0
2033
son_ime
son_ime
0篇食評
等級1
5
0
2
dickhand
0篇食評
等級1
3
0
19
doublecloud
doublecloud
0篇食評
等級1
22
0
344
nicoleayyuen
nicoleayyuen
0篇食評
等級1
3
0
231
linghui516
linghui516
0篇食評
等級1
3
0
11
hiuytsang8
hiuytsang8
0篇食評
等級1
0
0
984
bombnat
bombnat
0篇食評
等級1
4
0
9
Jaz-J
Jaz-J
0篇食評
等級1
0
0
53
lkyeeee
lkyeeee
0篇食評
等級1
5
0
8
共關注 24 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家