OpenRice 主頁
  
CarmanIp9853
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 14
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 28
粉絲 粉絲 5
CarmanIp9853  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 28 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家
KaKa522
KaKa522
2篇食評
等級1
8
0
1487
ok喇2016-11-05
店員好似趕住收錢懶係忙甘,要比完錢自己拎走食,地方又多人又迫,芋圓好普通。無特別,冰好多,芋圓實際好少。NT$45 一碗。 其實沿路有好幾間,間間一樣,唔一定要食呢間。
明鑽
明鑽
0篇食評
等級1
45
0
221
jimmy choo
jimmy choo
0篇食評
等級1
0
0
66
週圍食女士
週圍食女士
0篇食評
等級1
7
0
748
DonJuanDeMarco
DonJuanDeMarco
0篇食評
等級1
5
0
90
Rainbow IP
Rainbow IP
0篇食評
等級1
0
0
2
VCY
VCY
0篇食評
等級1
54
0
2160
son_ime
son_ime
0篇食評
等級1
22
0
4
dickhand
0篇食評
等級1
14
0
19
doublecloud
doublecloud
0篇食評
等級1
33
0
349
nicoleayyuen
nicoleayyuen
0篇食評
等級1
6
0
277
linghui516
linghui516
0篇食評
等級1
12
0
11
hiuytsang8
hiuytsang8
0篇食評
等級1
3
0
1135
bombnat
bombnat
0篇食評
等級1
11
0
12
drapy
0篇食評
等級1
5
0
13
共關注 28 位食家,正顯示第 1 至 15 位食家