OpenRice 主頁
  
kenji_howen
食記會員 5次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 5
編輯推薦數目 編輯推薦數目 1
食記被推次數 會員推薦次數 41
人氣指數 人氣指數 406
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 62
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 4
我的餐廳 我的餐廳 5
關注 關注 0
粉絲 粉絲 26