OpenRice 主頁
  
LingLing21
食記會員 0次成為首位寫食記會員
食記數目 食評數目 0
編輯推薦數目 編輯推薦數目 0
食記被推次數 會員推薦次數 0
人氣指數 人氣指數 1
討論區留言 留言數目 0
上傳照片 上傳照片 0
上傳影片 上傳影片 0
我的推薦食記 我推薦的食記 0
我的餐廳 我的餐廳 0
關注 關注 4
粉絲 粉絲 22
LingLing21  等級1
關注 關注  留言 留言給此食家 
排序方法:  最新食記   名稱  食記數目  粉絲數目  人氣指數  食記被推次數 
顯示選項:   
共關注 4 位食家,正顯示第 1 至 4 位食家
nofoodpantry
nofoodpantry
1篇食評
等級1
1
1
110
笑臉2023-06-30
#搞串個pantry 今次去咗#台北 一間人氣鬆餅店🥞,試下佢招牌嘅「雲の鬆餅」☁️,聽聞食落口非常軟綿鬆嫩💕! 店舖嘅裝潢普普通通、企理,有少少似香港某啲pancake店😀。今次就嗌咗唔同口味嘅鬆餅!有🔴經典蜂蜜冰淇淋鬆餅(TWD$240)、🟡芒果冰淇淋鬆餅(TWD$310)、🟤蒙布朗冰淇淋鬆餅(TWD$310)、⚫️濃の巧克力冰淇淋鬆餅(TWD$330)。 每一塊鬆餅望落就好似巨大化咗嘅M記熱香餅...
YanChunKu
YanChunKu
0篇食評
等級1
5
0
131
ComeMon
ComeMon
0篇食評
等級1
11
0
1434
Frank B
Frank B
0篇食評
等級1
0
0
14
共關注 4 位食家,正顯示第 1 至 4 位食家